Informace

P O Z O R 

Nacházíte se na místě se zvýšeným provozem 

Tréninková motokrosová trať 

SMS na telefon: 

                                   pondělí      …. trať uzavřena                                                                                                                      

                                   ut. – pa 14,00 – 19,00   775 577 501

                                  so  – ne              9,00 –  19,00   777 080 440

                                                                                                                       

Vstup a pohyb v lokalitě výhradně

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Pokyny pro osoby vstupující nebo se pohybující v lokalitě :

 1. Každý je povinen dbát zvýšené pozornosti, předvídat a předcházet možným hrozícím nebezpečím.
 2. V lokalitě motokrosové trati je především zakázáno:
 • Pohyb chodců po tréninkové motokrosové trati a v její blízkosti
 • Ohrožovat zdraví a život svůj i všech ostatních osob v lokalitě
 • Vstup a trénink nezletilým osobám bez dozoru zákonného zástupce
 1. Tréninková dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.
 2. Před zahájením tréninku je každý povinen se seznámit s charakterem a vlastnostmi tréninkové tratě.
 3. Každý, kdo se zúčastňuje jízdy po dráze v této lokalitě tak činí na vlastní nebezpečí. Také osoby, které se zdržují v tréninkové lokalitě tak činí na vlastní nebezpečí.

Svaz Motokrosu Boršice, z.s.  nenese jakoukoli odpovědnost za škody na životě, zdraví či  majetku z důvodu pohybu osob v lokalitě.

Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví svém i ostatních účastníků , majetku, přírodě či životním prostředí.

 1. Každý je povinen přizpůsobit jízdu po tréninkové dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu, stavu tréninkové dráhy, aktuálním klimatickým podmínkám a ostatním účastníkům tréninku, jakož i dalším osobám.
 2. Každý plně odpovídá za škody jím způsobené.
 3. V případě nezletilosti účastníka přebírá občansko-právní a trestní odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 4. Tréninkové dny : úterý až pátek od 14,00 hodin do 19.00 hodin, so –ne 9,00 – 19,00 hod.
 5. Každý je povinen před zahájením tréninku odeslat SMS na shora uvedené telefony  správci tratě se jménem a číslem motocyklu.  Při porušení této povinnosti bude účastník tréninku vykázán z lokality a na příště mu zde bude zakázán vstup.
 6. Za užití tréninkové tratě je vybírán příspěvek, dar do pokladny „ Svazu Motokrosu  Boršice, z.s.“ ve výši 200 Kč, který bude využit pro naplnění jeho cílů.
 7. Každý je povinen dodržovat pokyny správce tratě.
 8. V případě nezletilosti účastníka přebírá občansko-právní a trestní odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 9. Tréninkové dny : úterý až pátek od 14,00 hodin do 19.00 hodin, so –ne 9,00 – 19,00 hod.
 10. Každý je povinen před zahájením tréninku odeslat SMS na shora uvedené telefony  správci tratě se jménem a číslem motocyklu.  Při porušení této povinnosti bude účastník tréninku vykázán z lokality a na příště mu zde bude zakázán vstup.
 11. Za užití tréninkové tratě je vybírán příspěvek, dar do pokladny „ Svazu Motokrosu  Boršice, z.s.“ ve výši 150 Kč, který bude využit pro naplnění jeho cílů.
 12. Každý je povinen dodržovat pokyny správce tratě.
 13. Jízda po tréninkové trati je s výjimkou motocyklů a strojů  údržby zakázána.
 14. Kontakt:   Správce trati:      Jiří Valenta   777 080 440,
 15. V případě nejasností či problému volejte 775 577 501       Karel Šoustek